Vikten av att välja en bra hantverkare

post thumb
Bra Hantverkare
by Fönsterbyte Stockholm/ on 28 Feb 2020

Vikten av att välja en bra hantverkare

Enligt en nyhet som publicerats i februari 2020 har ett byggföretag och en husägare hamnat i konflikt efter att husägaren fått problem med fukt, tre år efter att hon anlitat hantverkaren för fönsterbyte. Anledningen till att fuktskada uppstått är för att det finns en del fel då arbetet utförts. Smygbrädor och foderbrädor sitter inte riktigt rätt och fönsterblecken är uppvikta mot smygbrädorna istället för bakom.

Husägarens ansvar enligt hantverkaren

Hantverkaren hävdar att de avtalat med husägaren att denne skulle stå för målning och fogning själv, och eftersom det inte gjorts skulle felen ha uppstått på grund av detta. Vi på Fönsterbyte Stockholm skriver alltid avtal och vi är alltid tydliga med vad som gäller. På så sätt ser vi till att våra kunder känner sig trygga då det är viktigt för oss att leverera bra resultat.