Sänkta uppvärmningskostnader vid fönsterbyte

post thumb
Fönsterbyte
by Fönsterbyte Stockholm/ on 10 Feb 2021

Sänkta uppvärmningskostnader vid fönsterbyte

Ofta blir det aktuellt med ett fönsterbyte när fönster börjar se gamla och slitna ut och förstör helhetsintrycket av fastigheten. men faktum är att det kan bli riktigt lönsamt att byta fönster. Genom att välja ett energifönster med lågt U-värde kan du nämligen väsentligt minska husets uppvärmningsbehov och därmed sänka kostnaden för uppvärmning. På så sätt betalar sig merkostnaden för ett dyrare och bättre fönster. Vi på Fönsterbyte Stockholm kan hjälpa dig med hela eller delar av arbetet.

Fönsterbyte är ekonomiskt hållbart

Att byta fönster medför inte bara lägre kostnader genom minskad energiförbrukning utan man gör även miljön en tjänst genom minskad påverkan. Nya energifönster släpper ut mindre värme ur huset vilket gör att man kan sänka inomhustemperaturen och spara på både utgifter och miljö. Fördelen med fönsterbyten till nya modeller är att man ändå upplever samma komfort inomhus. Varje grad som man kan sänka inomhustemperaturen med motsvarar ett minskat uppvärmningsbehov på 5 procent.