Fönsterbyten – hur mycket kostar det?

post thumb
Fönsterbyte
by Fönsterbyte Stockholm/ on 15 Jul 2021

Fönsterbyten – hur mycket kostar det?

Kostnader för fönsterbyten kan naturligtvis variera mycket, men det finns några viktiga saker som är bra att tänka på. När du ska beställa en fönsterbytare är det alltid bra att begära in offerter från flera firmor på en gång. På så vis kan du jämföra offerterna med varandra och välja det företag som har de lägsta priserna eller som uppfyller andra önskemål som du har. Många företag erbjuder paketpriser, men det går lika bra att själva köpa in sina fönster och sedan låta Fönsterbyte Stockholm göra själva installationen.

Hur många fönster ska renoveras?

Kostnaden för ett fönsterbyte hänger också samman med hur många fönster som ska bytas. Om du ännu inte har bestämt det, kan du rådfråga din fönsterbytare för att få en idé om hur många fönster du kan och vill renovera. Rent allmänt kan man säga att styckepriset per fönster minskar ju fler fönster som ska bytas ut. Självklart ökar dock samtidigt det totala beloppet som du ska betala.