Dags för fönstermålning på huset?

post thumb
Fönstermålning
by Fönsterbyte Stockholm/ on 10 Sep 2020

Dags för fönstermålning på huset?

Alla bostäder behöver regelbundet underhåll av såväl fasader som fönster. Fönster är husets ögon och välskötta fönster gör mycket för det intryck som huset ger. Även fönster behöver givetvis bytas ut med jämna mellanrum liksom andra delar av huset, men däremellan är en årlig översyn att rekommendera. Att se över de småskador som kan ha uppstått, särskilt under vinterhalvåret, är en god idé och om färgen börjat flagna kan en fönstermålning bli aktuell.

Ta hänsyn till slitage när du planerar

Sol, regn, fukt och blåst sliter på huset vilket gör val av färg väldigt viktigt. Här gäller det att fundera över vilket läge huset står i väderstrecksmässigt och hur det påverkar slitage på fönsterkarmar och bleck. Finns det en sida av huset som påverkas mer och som behöver åtgärdas lite extra? Vi på Fönsterbyte Stockholm finns bara ett telefonsamtal bort och besvarar gärna dina frågor redan i planeringsstadiet.

Välj rätt kulör vid fönstermålning

Även vad gäller val av kulör finns det några saker som är bra att tänka på. Om huset ingår i en sammanhängande bebyggelse, exempelvis ett radhusområde eller en bostadsrättsförening, så kan det finns riktlinjer för hur all fasadrenovering, inklusive fönstermålning, ska utföras. Ett tips är att prata med grannarna om att gå samman om en fönsterrenovering, oavsett om ni gör en del själva eller om ni lejer ut arbetet blir det förmånligare för er. Tänk på att det alltid bra att välja en färg av god kvalitet så att den håller länge och är väderbeständig.

Variera fönstret och ge det mer djup med olika färgnyanser

I normala fall består fönster av bågar, som håller glaset på plats, och karmar som sitter förankrade i väggen. Det kan dessutom finnas en omfattning, eller foder, som ramar in och täcker skarven som finns mellan karmen och fasaden. Om man önskar, kan man måla dessa i olika färger, för ett mer effektfullt utseende. Man kan välja olika färg vid fönstermålning av in- och utsida.

Genom att måla ihop fodret med karmen och bågar framhäver man fönstret och gör det mer dominerande. Om man istället vill tona ner fönstret eller dess placering kan man måla sina fönster i färger som överensstämmer med fasadens och på så sätt ta bort fokus från fönsterna.

När du ska måla fönster är det bra att:

• Genomföra en egen årlig översyn av fönster för att åtgärda småskador
• Ta hänsyn till omgivande hus när du väljer kulör
• Framhäva eller tona ner fönstren genom att måla i olika nyanser